Online ISSN:2247-0271
Included in CEEOL database
 
    Journal Information
 
 
    For Readers
 
 
    For Authors
 

 
 


sigle POSDRU

 

The IJCI Publishing Office proudly announces the release of the fourth issue of the FORUMUL CRIMINALIŞTILOR - International Journal of Criminal Investigation, which is available online [click here]

The FORUMUL CRIMINALIŞTILOR - International Journal of Criminal Investigation (IJCI) is a peer-reviewed journal devoted to the publication of original research papers in forensic sciences. IJCI it is an open access journal.

IJCI publishes original research papers, review articles, survey articles and book and project reviews in all areas dedicated to criminal investigation and related areas.

Our topics cover all disciplines and branches of modern forensic sciences. To see more go to [ Aims & Scope ]


FORUMUL CRIMINALIŞTILOR
- International Journal of
Criminal Investigation

 

Master in Forensics Sciences in development in the project entitled: Promotion of scientific research in the field of forensic science in judiciary activity. POSDRU/86/1.2/S/62307

 

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie: 1.2. "Calitate în învăţământul superior"
Titlul proiectului: "Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/62307
Beneficiar: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
Partener: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Număr contract finanţare: E6677/18.08.2010

"Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"
POSDRU/86/1.2/S/62307"
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Fondul Social European - Investește în oameni
Help | Terms of use | Contact

Page optimised for resolution 1024x768 px or higher. © SAV 2011. All Rights Reserved.